Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

ΦΥΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ


ΦΥΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
O παρακάτω πίνακας απεικονίζει το είδος του εδάφους και τα φυτά που αναπτύσσονται σε κήπο. Έτσι η γνωριμία με τα φυτά θα μας δώσει χρήσιμες πληροφο­ρίες για το έδαφος, αποφεύγοντας τις πε­ριττές, μερικές φορές, αναλύσεις των εδα­φών.

Είδος Εδάφους
Φυτά δείκτες
Ελαφρά εδάφη: χαρακτηρίζονται τα εδάφη με τη με­γάλη διαπερατότη­τα τον καλό αερισμό, ευκολία στη καλλιέργεια. Adonis aestivalis (Ά­γρια παπαρούνα), Gonsolida regalis Δελφίνιο, Gargorhyllacea Arten.
Ελαφρά αμμώδη: Οφείλουν τα χαρακτηριστικά τους στη μεγάλη περιεκτικότητα σε άμμο.
(Εδάφη που δημιουργούνται κυρίως στις προσχώσεις ποταμών).
Papaver orgemone Παπαρούνα, Verbascum thapsus Φλόμος, Ornithopus perpusillus, Στελλαρια μεδια, Τριφολιουμ αρωενσε Τριφύλλι
Υγρά εδάφη Stachys palustris, Rannuculus repeus Βατράχιο, Mentha arvensis Μέντα, Πολυγονιουμ λαπατηφοληουμ (νεροπιπεριά περδίκι).
Ξηρά εδάφη Anthenis Eintoria Μαργαρίτα, Berteroa incaca
Πηλώδη εδάφη Colchicum antumnale Κολζικό Marticaria
chamomilla Χαμομή­λι, Dancus carota a-γριοκαρότο, Taraxacum officinale Αγριοραδίκι, Tussilago fratara χαμόλευκα, Veronica persica Βερονίκη
Πλούσια συμπιε­σμένα εδάφη. Potentilla auserina Plantago majon Πεντάνευρο αρνόγλωσσο, Equisetum arvense Πολυκόμπι, Taraxacum officinale Ραδίκι, Rannulus re­peus Βατράχιο, Menda arrensis Μέντα, Mercurialis annua σκυλόχορτο, Centarrea scabiosa, Alopecurvs pratensis Αλεποουρά.
Ξηρά αμμώδη ε­δάφη Legonsia speculum Αγριγαζιά, Erodium cicutarium χτενάκι, Falcaria vulgaris
Καλά αεριζόμενα και υγρά εδάφη Scrophulariacese Arten, Fumaria officinalis Καπνό-χορτο, Lamium purpareum, Myosotis arvensis Μη με λη­σμονεί
Εδάφη με ελάχιστο χούμο Authoxanthum odoratum, Matricaria, inodora, Equisetum arvense Κοντιζόχορ-το,Juncaceae -Arten, Polygonaceae - Arten
Εδάφη με λίγο χούμο Agrostis spica -venti Αγροστί, Rhaphanus rapkanistrum Αγριοραπάνι, Alehemilla vulgaris Λεοντοπόδι, Marticaria chamomilla χαμο­μήλι.
Εδάφη μέσης πε­ριεκτικότητας σε χούμο. Anthenis arrenis Μαργαρίτα,Consolida regalis
Δελφίνιο, Buglossoides arrenis, Avena fatua Αγριοβρώμη.
Αρκετό χούμο Chenopodium album, Lamiaceae -Arten
Πλούσια σε χούμο Stellaria media , Mercurialis annura, Urtica urens Τσου­κνίδα, Galinsoga parviflora, Evphorbia - Arten Γαλατσίδα, Veronica bederitolia Βερονίκη, Vernica persica Βερονίκη, Urtica dioica Τσου­κνίδα
Φτωχά σε άζωτο Cytisus scoparinus, Gerastium, Grophila venua, Sedum acre, Stachys recta
Μετρίως αζωτούχα Alopecurus myosuroides Αλεποοουρά, Aphanus arvensis, Tripleurospermum maritimum
Αρκετό άζωτο Galium aparine Κολιτσίδα, Chenopodium album, Echnochloa crys - galli, Lamianceae - Arten
Πλούσια σε άζωτο Urtica diorca Τσου­κνίδα, Chenopodium album βρωμόχορτο, Mercurialis anuna Σκαρόχορτο, Senecio velyaris μαρτιάτικο, Amaranthus reto-thexus Βλήτο
Βασικά εδάφη ΡΗ> 7 Snecio velyaris μαρ­τιάτικο, Amaranthus retoflexus Βλήτο, Salvia pratensis Φασκομηλιά, Onobrychsi viciasefilia, Sinapis arvensis Σινάπι, Euphorbia chamaesyce Γαλατσίδα
Οξινα εδάφη Ilex aquifolium Αρκουδοπούρναρο, Stachys arvensis, Galeopsis Tetrahit, Raphanus raphanistrum αγριοράπανο
Φτωχά σε ασβέστιο Polypodium vulgare πολυτρίχι, Authemis Arvensis μαργαρίτα, Pteridium aquilium φτέρη, Viola sp. Aγριοβιολέτα, Lathynus pratensis αγριολαθούρι, Sarothamnus scoparium σαρόθαμνος, Oxalis cornienlata Ξυνίθρα, Oxalis aceotosella Ξυνίθρα, Rhapahanus raph-nistrum Ραπίδα, Pigitalis laevigate Κορακοβότανο, Campacula sp καμπανούλα, Lupinus Lirsutus Αγριολούπιvo, Spergula arvensis, Sinapis arvensis βρούβα, σινάπια, Cyperus sp Κύπερη, Rumex sp Λάπαθο, Agrostis vulgaris Αγροστίς, Veronica officinalis Βερονίκη.
Εδάφη με καλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο Aerthionema graecum, Aethionema creticum, Alyssum sexatile Αλυσίδα, Asphodeline lutea Σπερδούκλι, Euphorbia exiqua Γαλατσίδα, Calenula officinalis Καλέντουλα, Galium incurvum Κολιτσίδα, Galium setaseum Κολιτσίδα, Anayallis arvensis Περδικούλι, Uquercus cocitera πουρνάρι, Vicia pereyrina αγριοβίκος, medicago arborea Αγριοτρίφυλλο, Stellaria media, Taraxacum officanalle αγριοράδικο, Salvia sp φασκομηλιά, Linaria vulgaris λινάρι, Gighorium intubus Αγριοραδίκι με σιέλ λουλούδια, Gampanula rapunculoides Καμπα νούλα, Snagnisorba minor μαυρόφυλλο
Εδάφη πλούσια σε μαγνήσιο Digitalis purpurea, Tencrium, Helleborus σκάρφη
Εδάφια πλούσια σε κάλιο Digitalis purpurea, Luciniatum
Αλατούχα εδάφη Ergugium martinum γαλανόχορτο, Gynodon dactlon α­γριάδα, Salsola kuli Αλμυρίδα,    . Cochlearia officinalis, Juncus gerardi βούρλο, Triglochim unaritima,
Spergularia salina Aγριογιούλι, Polgyonum maritinum Sali cornia truticosa.

ΠΗΓΗ: https://sites.google.com/site/wildwaterwall/biokalliergeies

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου